email blue

 

W dniu 09.08.2017 z powodu poważnej awarii sprzętowej (utrata dwóch dysków dedykowanej macierzy w połączeniu z błędem sprzętowym urządzenia, przez który nie zadziałała automatyczna odbudowa danych na dysku zapasowym) wystąpiły czasowe problemy z działaniem usługi poczty elektronicznej.

W ciągu ~12h przywrócona została podstawowa funkcjonalność (wysyłanie i odbieranie maili) a co za tym idzie - wszystkie maile wysłane do naszego serwera podczas jego niedostępności zostały dostarczone, gdyż w przypadku braku dostępności serwera docelowego serwery wysyłające próbują ponawiać wysyłkę i trwa to min. 24h.

W kolejnych dniach przywracane były pozostałe usługi, takie jak interfejs WWW, zaawansowane filtrowanie,reguły użytkownika czy autoresponder.

Osobnym procesem było odzyskanie zawartości skrzynek, które przywracane były z backupu taśmowego i było to najbardziej czasochłonną operacją. Kopie zapasowe wykonywane są cyklicznie, raz dziennie w nocy. Awaria nastąpiła około godz. 20 dnia 9.08, a ostatnie kopie zapasowe wykonały się w nocy z 8.08. na 9.08. W efekcie poczta z okresu pomiędzy około północą 9.08, a godz. 20 tego samego dnia nie była zarchiwizowana i z tego powodu nie mogła być przywrócona, natomiast cała reszta zawartości została już odzyskana i powinna znajdować się w skrzynkach użytkowników. W celu minimalizacji czasu oczekiwania na odzyskanie zastosowano algorytmy optymalizacji powodujące, że 99% poczty pownno zostać przywrócone automatycznie. Jeśli brakuje jakiejś zawartości prosimy o kontakt poprzez system infopomoc@il.pw.edu.pl.

Przywrócony system pocztowy został przeniesiony na najnowszą część infrastruktury sieciowo-serwerowej co znacząco redukuje ryzyko wystąpienia potencjalnych awarii i jednocześnie z uwagi na bardziej zaawansowane rozwiązania backupu zmniejsza czas odzyskania gdy wystąpi taka konieczność.

 

 

 

Początek strony