03hr

Szanowni Państwo,

Pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej,

16 stycznia 2018 roku prof. dr hab. Rajmund Bacewicz Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej podpisał deklarację poparcia dla zasad i zaleceń zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Był to pierwszy etap ubiegania się Politechniki Warszawskiej o logo HR Exellence in Research.

Posiadanie logo HR, oznacza m.in.:

  • wyróżnienie i prestiż dla jednostki naukowej jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki przy realizacji działalności naukowej i/lub badawczo rozwojowej (B+R),
  • podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce naukowej, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej respektującej transparentne zasady przy rekrutacji naukowców,
  • premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych KE (np. Horyzont 2020),
  • premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych NCN, NCBiR, a także w konkursach i programach MNiSW.

Głównym etapem ubiegania się o przyznanie przez Komisję Europejską loga HR będzie przeprowadzenie wewnętrznej analizy zgodności 40 zasad Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowychz zasadami obowiązującymi w PW. Na podstawie analizy zostanie przygotowana strategia HR i plan działań ukierunkowane na określenie najważniejszych braków wraz z opisem konkretnych działań prowadzących do ich likwidacji.

Jednym z narzędzi wewnętrznej analizy będzie całkowicie anonimowa ankieta skierowana do pracowników naukowo – dydaktycznych i naukowych, naukowo – badawczych, naukowo – technicznych. Indywidualne zaproszenia do badania do badanej populacji pracowników zostaną rozesłane pracownikom Wydziału Inżynierii Lądowej na adresy mailowe PW dostępne w systemie BIP PW

Liczymy na zaangażowanie Państwa w podzieleniu się swoimi opiniami dotyczącymi warunków pracy w Politechnice Warszawskiej i wypełnienie ankiety przez jak największą liczbę pracowników naszego Wydziału

Ankieta będzie otwarta do 30.06.2018. Osoby, które nie wypełnią ankiety będą monitowane mailowo w terminach pośrednich tj. 18 i 25 czerwca 2018.

Więcej informacji na temat logo HR Excellence in Research i aplikacji Politechniki Warszawskiej są dostępne na stronach internetowych:

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.nauka.gov.pl/europejska-karta-naukowca/

Politechniki Warszawskiej https://www.pw.edu.pl/,

Biuletynu PW https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Odpowiedzialna-uczelnia/Z-zycia-spolecznosci-PW/Logo-HR-Exellence-in-Research,

Zespołu ds. Nauki https://www.znn.pw.edu.pl/Logo-HR

W przypadku pytań lub wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji

Z poważaniem

Pełnomocnik Dziekana ds. wdrożenia

logo HR w Politechnice Warszawskiej

dr inż. Tomasz Piotrowski

Początek strony