Imię i nazwisko / Name and surname
Tytuł/stopień / Title/Degree
Pokój / Room
Telefon / Telephone
e-mail
URL
Konsultacje
Consultation hours
 ADIUNKCI  /  ASSISTANT PROFESSORS
Adam Dolot
dr inż. arch. / PhD
351
+48 22 234 6589
a.dolot@il.pw.edu.pl

 wtorek  11.15 - 12.00

 wtorek 12.15 - 13.00 (1poł sem)

 piątek 11.15 - 12.00 (2poł sem)

Piotr Bujak
dr inż. arch. / PhD
351
+48 22 234 6589
pbuj@il.pw.edu.pl

 wtorek  11.15 - 12.00

 wtorek  14.15 - 15.15

Anna Tofiluk
dr inż. arch. / PhD
314/315
+48 22 234 5747

atofiluk@il.pw.edu.pl
atofiluk@gmail.com

 wtorek   11.15 - 12.00
 piątek    10.15 - 11.00
 ASYSTENCI  /  ASSISTANT LECTURERS
Eliza Maciejewska
mgr inż. arch. / MSc
314
+48 22 234 5747
-

 środa   12.15 - 14.00

STARSI WYKŁADOWCY  /  SENIOR LECTURERS
Rafał Bujnowski
mgr inż. arch. / MSc
351
+48 22 234 6589
rbuj@il.pw.edu.pl

 wtorek  11.15 - 12.00

Marek Neubart
mgr inż. arch. / MSc
351
+48 22 234 6589
mneu@il.pw.edu.pl

 wtorek  11.15 - 12.00

EMERYTOWANI PRACOWNICY  /  EMERITUS LECTURERS
Andrzej Buchner
prof. dr hab. inż. arch. / PhD, DSc
351 -  

 

Początek strony