Imię i nazwisko / Name and surname
Tytuł/stopień / Title/Degree
Pokój / Room
Telefon / Telephone
e-mail Konsultacje
Consultation hours
PROFESOROWIE ZWYCZAJNI  /  FULL PROFESSORS
 Marian Giżejowski
 prof. dr hab. inż.  /  Professor, PhD, DSc
215
+48 22 825 8421
+48 22 234 6554
 m.gizejowski@il.pw.edu.pl wt.  Tue  14:15-15:00
 ADIUNKCI  /  ASSISTANT PROFESSORS
 Wioleta Barcewicz
 dr inż.  /  PhD
220
+48 22 825 5249
 w.barcewicz@il.pw.edu.pl wt.  Tue  11:30-13:00
pt.  /  Fri  19:00-20:00*
 Anna Barszcz 
 dr inż.  /  PhD
217
+48 22 234 6576
 a.barszcz@il.pw.edu.pl  wt.  Tue  12:00-13:30
 Maciej Cwyl
 dr inż.  /  PhD
218
+48 22 234 6567
 mc@il.pw.edu.pl wt.  Tue  11:30-12:30
sob.  /  Sat  20:00-20:45*
 Paweł Król
 dr inż.  /  PhD
249
+48 22 234 6648
 p.krol@il.pw.edu.pl pt.  /  Fri  15:00-16:30
sob.  /  Sat  11:15-12:00*
 Mirosław Siennicki
 dr inż.  /  PhD
250
+48 22 234 6567
 m.siennicki@il.pw.edu.pl pt.  /  Fri  13:15-14:45
 Stanisław Wierzbicki 
 dr inż.  /  PhD
219
+48 22 234 6560
 s.wierzbicki@il.pw.edu.pl wt.  Tue  13:00-14:30
 ASYSTENCI  /  ASSISTANT LECTURERS
Magdalena Papadopoulos-Woźniak
 mgr inż.  /  MSc
221
+48 22 234 6561
m.papadopoulos@il.pw.edu.pl urlop
 Zbigniew Stachura
 mgr inż.  /  MSc
248
+48 22 234 6261
 z.stachura@il.pw.edu.pl wt.  Tue 11:30-13:00
 Izabela Wójcik-Grząba
 mgr inż.  /  MSc
221
+48 22 234 6561
 i.wojcik@il.pw.edu.pl wt.  Tue 12:00-13:30
 Jarosław Wójt
 mgr inż.  /  MSc
246
+48 22 234 6564
 j.wojt@il.pw.edu.pl pon.  /  Mon 16:00-17:30
wt.  Tue 9:30-10:00
STARSI WYKŁADOWCY  /  SENIOR LECTURERS
 Józef Czernecki
 doc. dr inż.  /  PhD
222
+48 22 234 6657
 j.czernecki@post.pl pon.  /  Mon  9:00-11:00
pt.  /  Fri  17:00-18:00*
 Jerzy Idzikowski
 doc. dr inż.  /  PhD
247
+48 22 234 6658
 j.idzikowski@il.pw.edu.pl wt.  Tue  11:30-13:00
 EMERYTOWANI PRACOWNICY  /  EMERITUS EMPLOYEES
 Barbara Radejowska
 dr inż.  /  PhD
246
+48 22 234 6564
 b.radejowska@il.pw.edu.pl wt.  Tue  11:30-12:30
pt.  /  Fri  19:00-20:00*
 Franciszek Sawczuk
 dr inż.  /  PhD
230
+48 22 234 6378
 d.sawczuk@il.pw.edu.pl wt.  Tue  13:30-15:00
śr.  /  Wed  17:00-18:30
 Jan Witkowski
 mgr inż.  /  MSc
222
+48 22 234 6657
j.witkowski@il.pw.edu.pl  
 DOKTORANCI  /  PHD STUDENTS
 Wojciech Juszczyk
 mgr inż.  /  MSc
218
+48 22 234 6567
w.juszczyk@il.pw.edu.pl  
 Radosław Szczerba
 mgr inż.  /  MSc
248
+48 22 234 6261
   

 *) tylko w czasie zjazdów studiów niestacjonarnych  /  only on extramural studies weeks

 

 

Początek strony