Tytuł/stopień / Title/Degree
Imię i nazwisko / Name and surname
Pokój / Room
Telefon / Telephone
e-mail
URL

Konsultacje
Consultation hours

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI  /  PROFESSORS
prof. dr hab. inż. / professor, PhD, DSc
Piotr Radziszewski

544
+48 22 234-64-72

 p.radziszewski@il.pw.edu.pl  czw. / Thu 13-15
dr hab. inż., prof. PW / PhD, DSc, professor WUT
Karol Kowalski

539
+48 22 234-64-87

 k.kowalski@il.pw.edu.pl

(urlop naukowy
I-VI 2018)

kontakt e-mail

ADIUNKCI  /  ASSISTANT PROFESSORS
dr hab. inż. / PhD, DSc
Jan Król
540
+48 22 234-56-74
 j.krol@il.pw.edu.pl pt. / Fri 13-15
dr inż. / PhD
Michał Sarnowski
423
+48 22 234-64-61
 m.sarnowski@il.pw.edu.pl czw. / Thu 13-15
ASYSTENCI  /  ASSISTANT LECTURERS
mgr inż. / MSc
Piotr Pokorski
423
+48 22 234-64-61
 p.pokorski@il.pw.edu.pl  pon. / Mon 11-12
soboty zjazdowe 15-16
mgr inż. / MSc
Adam Liphardt
422
 +48 22 234-64-61
a.liphardt@il.pw.edu.pl pn. / Mon 13-15 
PRACOWNICY TECHNICZNI  /  TECHNICAL ASSISTANTS
VACAT /531
+ 48 22 234-56-78
  pon.-pt. / Mon to Fri 8-16
inż.
Izabella Musiałkiewicz
Sekretariat Zespołu
616
+48 22 234-57-41
i.musialkiewicz@il.pw.edu.pl pon.-pt. / Mon to Fri 8-16

 

Początek strony