Tytuł/stopień / Title/Degree
Imię i nazwisko / Name and surname
Pokój / Room
Telefon / Telephone
e-mail
URL

Konsultacje
Consultation hours

PROFESOROWIE ZWYCZAJNI  /  FULL PROFESSORS
prof. dr hab. inż. / Professor, PhD, DSc
Wacław Szcześniak
emerytowany prof. PW
132
+48 22 234-6507
w.szczesniak@il.pw.edu.pl Konsultacje
PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI  /  PROFESSORS
prof. dr hab. inż. / Professor, PhD, DSc
Roman Nagórski
141
+48 22 825-55-60
r.nagorski@il.pw.edu.pl Konsultacje
dr hab. inż. / Professor, PhD, DSc
Artur Zbiciak
prof. PW
418
+48 22 234-6349
a.zbiciak@il.pw.edu.pl  Konsultacje
ADIUNKCI  /  ASSISTANT PROFESSORS
dr inż. / PhD
Magdalena Ataman
238
+48 22 234-6470
m.ataman@il.pw.edu.pl Konsultacje
dr inż. / PhD
Marek Rudnicki
419
+48 22 234-5052
marek.rudnicki@il.pw.edu.pl
http://wektor.il.pw.edu.pl/~marr/

Konsultacje

dr inż. / PhD
Piotr Wiśniakowski
419
+48 22 234-5052
p.wisniakowski@poczta.fm Konsultacje
ASYSTENCI  /  ASSISTANT LECTURERS
mgr inż. / MSc
Rafał Michalczyk
421
+48 22 234-5092
r.michalczyk@il.pw.edu.pl

Konsultacje

mgr inż. / MSc
Magdalena Złotowska
421
+48 22 234-5092
m.zlotowska@il.pw.edu.pl  Konsultacje
mgr inż. / MSc
Paweł Tutka
420 p.tutka@il.pw.edu.pl   Konsultacje
Początek strony