WIL reklamaSzanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Wszystkich Pracowników do udziału w Konkursie na wyróżniającego się pracownika Wydziału Inżynierii Lądowej.

 

W dniu 16 maja 2018 r. rozpoczynamy pierwszy etap - zgłaszanie kandydatów do Konkursu. 

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz zawierający imię i nazwisko kandydata wraz z krótkim opisem wyróżniającego działania na rzecz wydziału (w tym wykonywanie dodatkowych zadań, wyróżniające zachowanie oraz gotowość do działania na rzecz dobra wydziału i środowiska, a także inne potwierdzone osiągnięcia).

Termin składania zgłoszeń: 23 maja 2018 r.

W Konkursie zwycięzcy są wybierani przez pracowników wydziału poprzez wypełnienie kart do głosowania przesłanych na maile pracowników.

 

Regulamin Konkursu znajdziecie Państwo tutaj

  • W Konkursie powinno być wybranych maksymalnie 2 wyróżniających się pracowników (zwycięzców Konkursu) –  1 w grupie nauczycieli akademickich (NA) i 1  w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (NNA).
  • Celem Konkursu jest nagrodzenie ponadprzeciętnego zaangażowania w wykonywanie swoich obowiązków oraz promocja pozytywnych  działań i postaw reprezentowanych przez pracowników wydziału.
  • Konkurs jest organizowany po raz pierwszy przez władze Wydziału Inżynierii Lądowej i obejmuje wszystkich pracowników wydziału. 
  • Wyróżnieni pracownicy otrzymują pamiątkowy dyplom oraz nagrodę w postaci  statuetki. Odznaczenie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce podczas obchodów Dnia Wydziału w dniu 8 czerwca 2018 r.
  • W skład Komisji Konkursowej wchodzą władze wydziału – Dziekan, Prodziekani, Dyrekcja Instytutów oraz Główny Specjalista ds. administracyjnych WIL PW. Komisja Konkursowa jest Organizatorem Konkursu, a jej członkowie nie mogą brać udziału w  Konkursie.

 

 Harmonogram przebiegu Konkursu w roku akademickim 2017/2018

16 maja 2018 r. – Rozpoczęcie zgłaszania kandydatów do Konkursu.

25 maja 2018 r. - Wysłanie kart do głosowania na maile pracowników.

26 maja 2018 r. - Rozpoczęcie głosowania na zgłoszonych kandydatów.

1 czerwca 2018 r. - Zakończenie głosowania.

5 czerwca 2018 r. - Ogłoszenie wyników Konkursu na stronie wydziału.

8 czerwca 2018 r. – Dzień Wydziału i uroczyste ogłoszenie wyników i odznaczenie zwycięzców Konkursu.

Początek strony