Menu
×

Uwaga

Ta strona używa cookie

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pokaż Politykę Prywatności

You have declined cookies. This decision can be reversed.

 

Wydział Inżynierii Lądowej realizuje projekt „Modernizacja sieci strukturalnej oraz wydziałowego centrum informatyczno-obliczeniowego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  W ramach projektu wykonywane są prace modernizacyjne i rozwojowe dotyczące sieci informatycznej oraz powiązanej  nią sieci energetycznej oraz rozbudowę wydziałowego centrum informatyczno-obliczeniowego.
Projekt prowadzi do:
•    Wymiany sieci informatycznej i energetycznej
•    Zwiększenia mocy obliczeniowej klastra przez dodanie kolejnych węzłów oraz wdrożenia oprogramowania zarządzającego
•    Zainstalowania oprogramowania do obliczeń numerycznych opartych o metodę elementów skończonych
•    Wprowadzenia oszczędności: zmniejszenia liczby serwerów poprzez wirtualizację zasobów, zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenia kosztów TCO
•    Redukcji zakłóceń i awarii wynikających z eksploatacji starej sieci energetycznej
Projekt „Modernizacja sieci strukturalnej oraz wydziałowego centrum informatyczno-obliczeniowego na Wydziale Inżynierii Lądowej” współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka (oś priorytetowa II Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki).
•    Termin realizacji projektu: 01.01.2010 – 31. 12.2012
•    Wartość dofinansowania: 6 192 524,00 złotych
•    Numer umowy o dofinansowanie: POIG.02.03.01-00-049/09
•    KIEROWNIK PROJEKTU: dr hab. inż. Andrzej Minasowicz

Informacje na temat projektu udzielane pod numerem telefonu: 22 825 86 18.
Biuro projektu „Modernizacja sieci strukturalnej oraz wydziałowego centrum informatyczno-obliczeniowego na Wydziale Inżynierii Lądowej” mieści się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej Al. Armii Ludowej 16 pok. 515 i 516.

Aktualnie występujące rozwiązania elewacyjne w budynku WIL nie spełniają obecnie obowiązujących wymagań dotyczących parametrów fizycznych ścian osłonowych. Koncepcja renowacji i modernizacji elewacji opiera się na rozwiązaniach w jak najmniejszym stopniu ingerujących w istniejące rozwiązania elewacyjne, przy jednoczesnej maksymalnej poprawie parametrów technicznych.

Koncepcja modernizacji elewacji w budynku WIL w aspekcie termicznym, akustycznym i ochrony przeciwsłonecznej zakłada podniesienie komfortu pracy użytkowników oraz oszczędności energii oraz poprawę estetyki obiektu. W celu poprawy parametrów fizycznych aktualnych rozwiązań, mających na celu oszczędność energii oraz poprawę komfortu pracy użytkowników, koncepcja modernizacji elewacji składa się z kilku etapów:

  • Wykonanie dodatkowej izolacji termicznej pasów nadprożowo - podokiennych i ścian pełnych.
  • Wyeliminowanie mostków termicznych na styku „żeber prefabrykowanych” z oknami.
  • Poprawienie ochrony przeciwsłonecznej poprzez zastosowanie ruchomych żaluzji aluminiowych, umiejscowionych po zewnętrznej stronie okna.
  • Poprawienie parametrów akustycznych elewacji poprzez zastosowanie zewnętrznej powłoki szklanej, tzw. „druga skóra” stanowiącej ekran akustyczny.

Proponowane rozwiązania modernizacji elewacji, w sposób najmniej ingerujący w funkcjonowanie budynku, w znaczny sposób ograniczają zużycie energii oraz poprawiają komfort pracy. Opór cieplny dla elementów nieprzeziernych ściany w wyniku wprowadzenia dodatkowej izolacji termicznej wzrośnie o ponad R = 0,15 / 0,037 = 4,05 m2K/W. Oznacza to, że współczynnik U dla elementów nieprzeziernych ściany będzie mniejszy niż U < 0,2 W/m2K.

 

Informujemy, iż dnia 01 stycznia 2010 roku została rozpoczęta realizacja projektu "Modernizacja sieci strukturalnej i centrum informatyczno - obliczeniowego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej". Projekt uzyskał współfinansowanie  ze środków EFRRw ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet II "Infrastruktura sfery B+R" Działanie 2.3. "Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki" poddziałania 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki".

Projekt ma na celu zapewnienie środowisku naukowemu stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.

Informujemy, iż Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej jest Partnerem projektu "Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej strategii zrównoważonego rozwoju". Projekt uzyskał finansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pierwszej osi priorytetowej "Badanie i  rozwój nowoczesnych technologii" działania 1.1. "Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy" poddziałanie 1.1.2. "Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych".

Promotorem projektu jest Politechnika Łódzka.

 

W ramach Programu LUDZIE istnieją indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe adresowane do doświadczonych naukowców zainteresowanych uzupełnianiem lub uzyskiwaniem nowych umiejętności i kompetencji. Najbliższe Akcje Marie Curie:

Czytaj więcej...

Początek strony