11       12

 1413
 21

Labiryntowa hydroizolacja obiektów inżynierskich Labyrinth waterproofing insulation for engineering structures

INNOTECH-K3/IN3/50/229332/NCBR/14

22 2423

 

Kierownik merytoryczny PW: doc. dr Bogumiła Chmielewska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

       

LABIM - Labiryntowa hydroizolacja obiektów inżynierskich

Celem projektu kierowanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie jest opracowanie innowacyjnej hydroizolacji labiryntowej przeznaczonej do zastosowań w budownictwie komunikacyjnym. Hydroizolacja będzie charakteryzować się znaczącym ograniczeniem ryzyka wystąpienia spęcherzeń hydroizolacji na nawierzchniach pomostów obiektów mostowych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania przemysłowe i prace rozwojowe, których efektem będzie opracowanie prototypu hydroizolacji wraz z badaniami weryfikacyjno-aplikacyjnymi potwierdzającymi skuteczność zaproponowanego rozwiązania.

Efektem badań eksperymentalnych jak i symulacji MES realizowanych przez Politechnikę Warszawską w ramach konsorcjum będzie:

-        naukowe potwierdzenie możliwości bezpiecznego stosowania hydroizolacji labiryntowej w budownictwie komunikacyjnym;

-        poznanie i usystematyzowanie warunków i mechanizmów prowadzących do niszczenia izolacji wodochronnych na skutek powstawania pęcherzy, co umożliwi weryfikację warunków wykonywania skutecznych izolacji;

-        opracowanie metody badania przydatności hydroizolacji labiryntowej do zastosowania na obiektach komunikacyjnych (w tym m.in.: minimalizacji ryzyka wystąpienia spęcherzeń izolacji wodochronnej nawierzchni drogowych).

Końcowym efektem realizacji projektu będzie wdrożenie nowego produktu przez partnera przemysłowego.

LABIM - Labyrinth waterproofing insulation for engineering structures

The aim of project led by the Road and Bridge Research Institute (IBDiM) in Warsaw is to develop innovative labyrinth waterproofing system designed for applications in communication infrastructures. Waterproofing insulation will have a significant reduction in the risk of blistering of waterproofing applied eg. on bridge decks. The research carried out in the framework of the project will result in development of a waterproofing system prototype and verification of the effectiveness of the proposed solution.

The results of experimental and FEM simulation carried out by the WUT within the consortium will be:

-        scientific confirmation of the possibility of safe use the labyrinth waterproofing system in communication infrastructures;

-        knowledge and systematize the conditions and mechanisms leading to the destruction of waterproofing systems due to the formation of bubbles, which will allow verification of the conditions for the implementation of effective insulation;

-        to develop a method of testing of labyrinth waterproofing insulation usability for use on objects of communication infrastructures (including minimization the risk of blistering waterproofing applied on road surfaces).

The final result of the project will be the implementation of a new product by an industrial partner.

Początek strony