ProfNowak

Profesor dr inż. Andrzej Nowak uhonorowany godnością

 

Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej

 

 

Urodził się  31 października 1945 r. w Świętochłowicach. W roku 1970 ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w roku 1975 uzyskał na tym Wydziale stopień naukowy doktora nauk technicznych. Do roku 1976 pracował w Zakładzie Konstrukcji Metalowych Wydziału Inżynierii Lądowej jako asystent, a następnie adiunkt. W latach 1976-78 odbył staż podoktorski w Kanadzie (University of Waterloo), a w latach 1979–2004 pracował w Uniwersytecie Stanowym Nowy Jork w Buffalo (State University of New York), a następnie w Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor (University of Michigan), jednym z najwyżej notowanych w USA, przechodząc wszystkie szczeble kariery profesorskiej, aż do stanowiska Full Professor. Od roku 2001, był w Uniwersytecie Michigan dyrektorem Bridges and Structures Research Center of Excellence, które pełniło rolę głównego ośrodka badań konstrukcji mostowych w stanie Michigan, a także przez 8 lat dyrektorem International Program w College of Engineering, pełniąc funkcję koordynatora współpracy z uczelniami zagranicznymi.  Przewodniczył Radzie Dekaban Fund i organizował finansowane przez tę fundację staże dla kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Inżynierii Lądowej oraz innych wydziałów Politechniki Warszawskiej (łącznie 29 osób ze wszystkich wydziałów PW, w tym 8 osób z Wydziału Inżynierii Lądowej).

W latach 2005–2013 pracował w Uniwersytecie Nebraski – Lincoln (University of Nebraska – Lincoln), gdzie pełnił obowiązki dziekana wydziału Civil Engineering przez 3 lata i otrzymał prestiżowy tytuł „Robert W. Brightfelt Professor of Engineering”. Od 2013 r. jest dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Auburn w Alabamie (Auburn University), w którym otrzymał prestiżowy tytuł „Elton & Lois G. Huff Eminent Scholar Chair”.

W całym okresie działalności naukowej i zawodowej w USA współpracuje z wieloma uczelniami na różnych kontynentach, a w szczególności z wieloma uczelniami europejskimi i polskimi. Był zapraszany jako wizytujący profesor m. in. do ETH (w Zurichu), TU Munchen oraz TU Berlin, Aalborg University (Dania), Kansai University (Japonia), Tokyo University, Kyoto University, Hong Kong Polytechnic, Queensland University of Technology (Australia), Wittwatersrand (Poludniowa Afryka), TU Delft (Holandia). Jest profesorem honorowym Politechniki Warszawskiej i Krakowskiej. W roku 2007, na podstawie wniosku Politechniki Warszawskiej, uzyskał w Polsce tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Jest członkiem stowarzyszonym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Wypromował 36 doktorów na kilku uczelniach w USA, w tym 10 będących absolwentami uczelni polskich (5 absolwentów Politechniki Warszawskiej).

Profesor Nowak jest aktywnym członkiem prestiżowych organizacji naukowych i zawodowych, miedzy innymi Fellow of American Society of Civil Engineers, Fellow of American Concrete Institute, Emeritus Member of Transportation Research Board. W każdej z tych organizacji był przewodniczącym komitetów technicznych i administracyjnych.  Od wielu lat współpracuje ze środowiskiem naukowym i inżynierskim w Polsce i angażuje się w tworzenie platformy współpracy między zawodowymi organizacjami polonijnymi oraz ich odpowiednikami krajowymi. Uczestniczy (od 1996 r.) w Konferencji Naukowej KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy oraz (od 1999 r.) w konferencji „Awarie budowlane” w Międzyzdrojach, będąc zapraszanym do udziału w Komitetach Naukowych tych konferencji. Jest członkiem honorowym stowarzyszenia Polonia Technika (Nowy Jork), a od 2005 roku prezesem Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Rada była współorganizatorem, razem z Politechniką Warszawską i NOT, trzech dotychczasowych Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich w latach 2010, 2013 oraz 2016, a Profesor Nowak był przewodniczącym Komitetu Programowego wszystkich trzech Zjazdów.  

Profesor Nowak został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami. W 2005 otrzymał Bene Merentibus Medal Politechniki Warszawskiej, a także zloty medal Wydziału Inżynierii Lądowej tej uczelni. W roku 2013 otrzymał złotą odznakę i Medal Drzewieckiego, a w 2016 otrzymał tytuł Złotego Inżyniera od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.  W roku 2014 roku, w uznaniu zasług dla kraju, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). W 2017 roku został wyróżniony Medalem im. prof. Stefana Kaufmana  Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, w dowód uznania Jego wybitnego dorobku naukowego i inżynierskiego oraz zasług w dziedzinie kształcenia pokoleń inżynierów i zaangażowania organizacyjnego w działalność PZITB. 

Profesor Andrzej Nowak jest szczególnym ambasadorem polskiej nauki  na arenie międzynarodowej. Jest autorem bądź współautorem ponad 420 publikacji, w tym 27 książek, 124 artykułów oraz ponad 270 publikowanych referatów. Jest uważany za twórcę szkoły niezawodności konstrukcji mostowych, w tym twórcę nowej generacji norm amerykańskich, m. in. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO LRFD) oraz American Concrete Institute (ACI 318).  Od ponad 10 lat, wszystkie mosty w USA są projektowane stosując procedury opracowane przez Profesora Nowaka. Sponsorem prac naukowo-badawczych prowadzących do praktycznych wdrożeń są m. in. National Science Foundation, US and State Departments of Transportation, Transportation Research Board, National Cooperative Highway Research Program.

Link do relacji z wydarzenia na stronie Uczelni: https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Profesor-Andrzej-Nowak-otrzymal-tytul-Doktora-Honoris-Causa-Politechniki-Warszawskiej

 

Smog a termomodernizacja

Informacja prasowa

Warszawa, 23 października 2017r.

Politechnika Warszawska i Termo Organika razem dla czystego powietrza

Raport: termomodernizacja najlepszy sposób na ograniczenie smogu

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej zaprezentowano raport mający na celu „Określenie głównych zalet ocieplania budynków istniejących oraz wpływu termomodernizacji na ograniczenie smogu (niskiej emisji)”. Raport zawiera informacje nt. atutów ocieplania budynków oraz dokładne wyliczenia potwierdzające pozytywny wpływ termomodernizacji na ochronę środowiska, w tym walkę z niską emisją - smogiem. Opublikowany raport jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej zainicjowanej przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Termo Organikę, największego polskiego producenta styropianu. 

- Prezentowany dziś raport jest dowodem na skuteczną współpracę świata biznesu i nauki, szczególnie istotną w kontekście tak ważnych wyzwań, przed którym stoi polskie społeczeństwo i gospodarka – mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. – Jestem przekonany, że nasza kampania stanowić będzie istotny element w rozwoju nowoczesnego budownictwa oraz promocji energooszczędnych rozwiązań.

Raport Politechniki Warszawskiej przedstawia różne warianty zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji szkodliwych substancji, w tym precyzyjne obliczenia dotyczące termomodernizacji. To wszystko na przykładzie typowego dla naszego kraju budynku jednorodzinnego o powierzchni 125m2. Przeprowadzona analiza wariantów działań usprawniających budynek dowodzi, że kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji zanieczyszczeń o 95% dla pyłów, o 98% dla B(a)P (benzopiren), o 80% dla SO2, o 43% dla NOx, o 97% dla CO i o 72% dla CO2. Co warte podkreślenia sama wymiana starych kotłów węglowych na nowe kotły 5 klasy przyczyni się do wzrostu kosztów użytkowania budynków – 361 zł rocznie, natomiast największe oszczędności w kosztach użytkowania budynków daje kompleksowa termomodernizacja – 3,3 tys. zł rocznie. Wszystkie wyliczenia dotyczą analizowanego typowego budynku referencyjnego.

- Jeśli ograniczymy się tylko do wymiany starych kotłów na nowe to zmniejszymy emisję szkodliwych substancji, ale spowodujemy także wzrost kosztów użytkowania budynków, a to znów zwiększy skalę ubóstwa energetycznego. Taka sytuacja może spowodować, że oczekiwane efekty, czyli zmniejszenie emisji w wyniku wymiany kotła, będą nietrwałe i w efekcie nastąpi powrót do wykorzystywania taniego paliwa – mówi dr inż. Szymon Firląg z Politechniki Warszawskiej, współautor raportu. - Kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji zanieczyszczeń oraz ograniczenie zapotrzebowania na energię.

Zaprezentowany raport to pierwsze z serii działań w ramach wspólnej kampanii Termo Organiki
i Politechniki Warszawskiej na rzecz promocji termomodernizacji i budownictwa energooszczędnego. Poza wspólnymi badaniami na rzecz budownictwa ograniczającego zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynków, podmioty zaplanowały szereg aktywności zwiększających świadomość polskiego społeczeństwa zagrożonego zanieczyszczeniem powietrza powstałym przez nieocieplone budynki.

- Nieocieplone lub słabo ocieplone budynki są jednymi z największych trucicieli atmosfery. Zużywają zdecydowanie za dużo energii potrzebnej do ogrzewania, która powstaje najczęściej
w wyniku spalania miernej jakości paliwa w niewydajnych kotłach. Chcemy promować ideę termomodernizacji, jako jeden najlepszych i najprostszych sposobów ograniczających smog. Planujemy wykorzystać narzędzia trafiające również do młodych osób, m.in. zorganizujemy konkursy w mediach społecznościowych, zrealizujemy film animowany w 3D i przygotujemy wywiady z ekspertami, które przeprowadzi Omenaa Mensah
- mówi Dariusz Stachura, Prezes Termo Organiki. – Tylko zwiększenie świadomości obywateli i w następstwie nacisk na decydentów spowoduje systemowe rozwiązania m.in skuteczne programy wspierające działania termomodernizacyjne w obszarze budynków jednorodzinnych.

 

logo wil    logo termoorganika

Przyspiesz swoją karierę z Biurem Karier!

Akcelerator Kariery strona

Biuro Karier PW zaprasza do udziału w Akceleratorze Kariery, który stworzony został we współpracy z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz trenerami indywidualnymi.

Projekt kierowany jest do studentów, absolwentów oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Celem programu jest dzielenie się wiedzą i wsparcie w rozwoju kompetencji oraz umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Do współpracy zaprosiliśmy specjalistów z obszaru rekrutacji, praktyków biznesu oraz trenerów umiejętności interpersonalnych, którzy dzielą się wiedzą, omawiają aktualne trendy na rynku pracy, a także zdradzają tajniki rekrutacji. To bardzo dobra okazja zarówno do poznania specyfiki pracy danej firmy, jak również do nawiązania sieci kontaktów, które staną się cennym zasobem przy podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych – mówi Agnieszka Skowrońska, doradca kariery w Biurze Karier PW.

Korzyści płynące z udziału w programie to między innymi możliwość doskonalenia umiejętności miękkich, których posiadanie ma często decydujące znaczenie w procesie rekrutacji. Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w postaci certyfikatu poświadczonego przez Biuro Karier PW oraz Partnerów. – dodaje Ewa Kluczek–Woźniak, coach, psycholog i doradca zawodowy w Biurze Karier PW

Zaplanowane bloki tematyczne w najbliższych miesiącach to:

XI 2017        Zarządzanie projektami i zmianą.

XII 2017      Radzenie sobie ze stresem.

I 2018          Leadership skills.

II 2018         Przygotowanie do udziału w rekrutacjach (rozmowa kwalifikacyjna, AC). 

W ramach każdego z bloków odbędzie się kilka warsztatów/seminariów, po których zbiera się pieczątki zyskując tym samym możliwość otrzymania certyfikatu uczestnictwa.

Jak się zapisać?

  1. Wypełnij formularz dostępny na stronach informujących o poszczególnych blokach tematycznych:

2. Przyjdź do Biura Karier i wypełnij deklarację uczestnictwa oraz odbierz karnet na pieczątki lub pobierz deklarację ze strony, a karnet odbierz podczas warsztatów.

grafika Twitter

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie, skierowanym do studentów polskich uczelni, organizowany przez BGK Nieruchomości S.A. i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, przy współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Celem Konkursu jest ideowe przedstawienie wizji dostępnego, przynoszącego społeczne wartości budownictwa mieszkaniowego w Polsce. 

Prace zgłoszone do konkursu mają być rozwinięciem jednego z czterech wątków przewodnich, które dotyczą: 

1) tworzenia modelowej urbanistyki, 

2) poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w sferze funkcjonalnej, użytkowej i przestrzennej, 

3) rozwoju trwałych i dostępnych cenowo technologii,

4) wykorzystania nowych pomysłów wynikających z cyfryzacji otoczenia. 

Zgłaszane prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo, przy czym w składzie zespołu nie mogą być więcej niż trzy osoby. 

Termin zgłoszenia prac konkursowych upływa 14 grudnia br. Pomysły studentów będzie oceniał sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. PW Jana Słyka, Dziekana Wydziały Architektury Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji na stronach: bgkn.pl/konkurs i mdr.pl  

 

AMamy kategorię A!!!

Szanowni Państwo,

Z prawdziwą radością pragnę poinformować, że Wydział Inżynierii Lądowej PW uzyskał kategorię A w wyniku oceny parametrycznej jednostek naukowych za lata 2013-2016.

Składam podziękowania wszystkim pracownikom Wydziału, których wysiłek zaowocował uzyskaniem tak wysokiej oceny. Jednocześnie, chcę zapewnić, że Władze Wydziału dołożą wszelkich starań, aby ta lokata została utrzymana przy następnej ewaluacji jednostek.

Dziekan

BIM w teorii i w praktyce - galeria zdjęć

Lis 06, 2017 170
BIM w teorii i w praktyce m
W środę 25 października br., po sąsiedzku w auli w CZIiTT, miała miejsce konferencja "BIM w teorii i w praktyce" - 12 prezentacji dla studentów oraz innych osób zainteresowanych rozwojem i wdrażaniem nowej technologii BIM zarówno w edukacji, w projektowaniu jak i przy realizacji inwestycji budowlanych. W trakcie kilka godzin uczestnicy spotkania mogli poznać różne narzędzi dostępne w technologii BIM, w zakresie modelowania BIM 3D+ (ArchiCAD), weryfikacji modeli BIM (Solibri Model Checker),…

Warsztaty "Buduj ze stali"

Lis 13, 2017 178
Warsztaty Buduj ze stali
W imieniu partnerów programu BUDUJ ZE STALI zapraszamy na warsztaty poświęcone projektowaniu konstrukcji stalowych, które odbędą się na Wydziale Inżynierii Lądowej PW (s. 101), w dniu 6 listopada 2017 r. w godz. 14:00-16:30. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Więcej informacji oraz zapisy na stronie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych – www.piks.com.pl. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów PW! Program:14:00 - 14:15 Rejestracja uczestników14:15 - 14:30 O programie "Buduj ze stali"14:30 -…

Oprogramowanie MS Office dla pracowników oraz studentów PW.

Paź 26, 2017 537
Oprogramowanie MS Office dla pracownikow oraz studentow PW medium
Centrum Informatyzacji PW udostępniło pracownikom Politechniki Warszawskiej oprogramowanie MS Office wraz z subskrypcją na okres 36 miesięcy. Dodatkową korzyścią z zawartej umowy jest możliwość skorzystania z oprogramowania przez wszystkich studentów PW. Umowa na dzierżawę licencji została zawarta na okres 3 lat z możliwością późniejszego przedłużenia bądź odkupienia licencji na preferencyjnych warunkach. Każdy pracownik w ramach jednej licencji fizycznej ma możliwość zainstalowania, m.in. 5…

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 - galeria

Lis 14, 2017 418
KRU8794
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Inżynierii Lądowej PW odbyła się w dniu 3 października 2017 r. w Małej Auli GG PW. Zapraszamy do obejrzenia galerii!

Mazowiecki Dzień Budowlanych i Jubileusz XV –lecia MOIIB na Wydziale Inżynierii Lądowej PW

Lis 02, 2017 316
WIL PW Dzie Budowlanych 28 09 2017 ver 3
Inżynierowie Mazowsza tegoroczny Dzień Budowlanych obchodzili 28 września, wspólnie z pracownikami i studentami Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W naszym gmachu gościliśmy przedstawicieli Izby, świata nauki oraz zaproszonych oficjeli, których przywitali gospodarze uroczystości: prof. Andrzej Garbacz, dziekan WIL PW i Mieczysław Grodzki, przewodniczący MOIIB. Obchody Mazowieckiego Dnia Budowlanych swoją obecnością uświetnili m.in. Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w…

Pracownia komputerowa na WIL PW akredytowana przez IPMA

Lis 14, 2017 126
IPMA Polska logo
Pracownia komputerowa na WIL PW akredytowana przez IPMA (International Project Management Association). W dniu 12 października 2017 przeprowadzono procedurę akredytacyjną pracowni komputerowej na Wydziale Inżynierii Lądowej przez IPMA. Pracownia, przygotowana do akredytacji przez mgra inż. Tomasza Dubilisa, Głównego Specjalistę ds. Informatyki WIL PW, spełnia wymogi organizacji egzaminów IPMA - Student. Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na egzamin u Koordynatora IPMA na WIL PW, mgra inż.…

Koło Naukowe BIMgo w Polskim Radiu 4

Paź 24, 2017 220
logo bimgo
Koło Naukowe BIMgo w Polskim Radiu 4 W piątek, 20 października o godzinie 12:05 członkowie KN BIMgo będą gośćmi audycji "Stacja Nauka" w Polskim Radiu 4. Studenci będą opowiadali o swojej dotychczasowej działalności, zakończonych projektach oraz o przyszłości Polskiego budownictwa. Zaprezentują również kilka swoich projektów. Tematem przewodnim spotkania będzie projekt domu dodatnio energooszczędnego startupu Solace House - http://solace.house/ Serdecznie zachęcamy do wysłuchania audycji…

"Medicina – Scientia – Cultura" – konferencja w 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

Paź 16, 2017 160
MSC2017 konferencja
Wybitni naukowcy z całego świata, trzy polskie uczelnie, a w tle historia życia i osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie. W 150. rocznicę urodzin wybitnej polskiej laureatki dwóch nagród Nobla zapraszamy do udziału w konferencji MSC2017 – "Medicina – Scientia – Cultura". Konferencja odbędzie się w dniach 6-9 listopada 2017. Chcemy pokazać wybitną postać Marii Skłodowskiej-Curie na tle współczesnych wydarzeń i problemów nauk ścisłych, humanistycznych i medycznych. Każdy dzień konferencji odbywa się…
mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it mainpage zamowienia

Biuro Dziekana

Al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony