Konf SSW dniach 7-8 grudnia 2017r. członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych wzięli udział w konferencji technicznej organizowanej przez miesięcznik Świat Szkła, której tematem przewodnim były przeszklone wieżowce – trendy w projektowaniu i wykonawstwie. Na konferencji byli obecni zarówno projektanci konstrukcji przeszklonych, jak i przedstawiciele firm zajmujących się produkcją, obróbką i montażem elementów szklanych, co zaowocowało dużą różnorodnością tematyki prezentacji wygłaszanych przez prelegentów.
Wydział Inżynierii Lądowej miał honorowy patronat nad konferencją.

Wykład otwierający wygłosił opiekun naszego koła dr inż. Maciej Cwyl, który przybliżył uczestnikom, jakie są bieżące kierunki rozwoju współczesnych struktur metalowo-szklanych. W prezentacji nie zabrakło również licznych przykładów na temat błędów wykonawczych.

W gronie prelegentów znalazł się również reprezentant Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych, Izabela Dmowska. Drugiego dnia konferencji wygłosiła ona prezentację pt. „Uwagi do obliczania elementów fasad ze stopów aluminium przy wykorzystaniu popularnych programów komputerowych". Podczas prezentacji zwrócono uwagę na przyczynę różnego podejścia do projektowania dla stali i aluminium oraz skutki złego postępowania.

Na konferencji można było również posłuchać m.in. o nowych technologiach produkcji i obróbki szkła, dlaczego nie powinno się mieszać ceramiszno-szklanej stłuczki ze zwykłym szkłem oraz zobaczyć przykłady konstrukcji szklanych stref wejściowych dużych gabarytów.

Wszystkie nagrania z wystąpień będą dostępne w późniejszym terminie na stronie organizatora www.swiat-szkla.pl

{gallery}20171212_Konferencja_Swiat_Szkla{/gallery}

KDMI

Konkurs dla Młodych Inżynierów jest realizowany w ramach projektu „Builder For The Young Engineers”.

Wspiera studentów wydziałów budownictwa oraz młodych inżynierów w ich twórczym, zawodowym rozwoju. Wyłania autorów najlepszych prac, cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektów, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

Zainteresowani na rejestrację mają czas do końca grudnia 2017 roku, natomiast na złożenie prac konkursowych do marca 2018 roku. Pod koniec czerwca zostanie uruchomiony formularz rejestracyjny.
Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą brać w nim udział osoby pełnoletnie będące studentami I i II stopnia studiów o kierunku budownictwo lub pokrewnych na uczelniach państwowych i prywatnych oraz absolwenci tych wydziałów niezależnie od miejsca zatrudnienia, w wieku do 34 roku życia włącznie.

Pełen opis warunków konkursu znajduje się na stronie:

http://buildercorp.pl/2017/04/11/konkurs-dla-mlodych-inzynierow-budownictwa/

 

Szlachetna Paczka na PWW tym roku po raz kolejny na naszym wydziale odbędzie się akcja Szlachetna Paczka, organizowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie akcji materialnie lub finansowo. W tym roku pomagamy 4 rodzinom. Krótka informacja o ich potrzebach znajduje się w załącznikach.

Produkty pierwszej potrzeby będą zbierane w holu przy wyjściu z Gmachu w dniach 30.11-7.12, a zbiórka funduszy w dniach 4-5.12. 

 

Z góry dziękujemy za wsparcie akcji!

Potrzeby rodzin

Potrzeby rodzin cd

W ubiegłym roku studenci z KN SmartCity z WIL PW w konkursie VINCI Innovation odniesli znaczący sukces!!! W tym roku tematyka jest jeszcze szersza:

1. Budowa przyszłości

Zaprojektuj i prześlij projekt, który łączy najnowsze i najciekawsze technologie, aby ulepszyć budowy w przyszłości, czyniąc je bardziej produktywnymi i przyjaznymi dla środowiska! 

2. Zrównoważone budownictwo

Wyobraź sobie świat, w którym budowa jest przykładem w walce z nadużyciami działalności społeczeństwa konsumpcyjnego! Jak najlepiej wytyczać kierunek w branży budowlanej by był odpowiedzią na obecne wyzwania środowiskowe i klimatyczne?

3. Miasta ponad miastami

Liczba osób mieszkających w miastach podwoi się w ciągu najbliższych 30 lat - jakie rozwiązania mogłyby sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem miast i ich budynków, infrastruktury transportowej, obiektów użyteczności publicznej, terenów zielonych i innych? 


Szczegóły w załączonej ulotce.

 

 ProfNowak

Profesor dr inż. Andrzej Nowak uhonorowany godnością

 

Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej

 

 

Urodził się  31 października 1945 r. w Świętochłowicach. W roku 1970 ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w roku 1975 uzyskał na tym Wydziale stopień naukowy doktora nauk technicznych. Do roku 1976 pracował w Zakładzie Konstrukcji Metalowych Wydziału Inżynierii Lądowej jako asystent, a następnie adiunkt. W latach 1976-78 odbył staż podoktorski w Kanadzie (University of Waterloo), a w latach 1979–2004 pracował w Uniwersytecie Stanowym Nowy Jork w Buffalo (State University of New York), a następnie w Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor (University of Michigan), jednym z najwyżej notowanych w USA, przechodząc wszystkie szczeble kariery profesorskiej, aż do stanowiska Full Professor. Od roku 2001, był w Uniwersytecie Michigan dyrektorem Bridges and Structures Research Center of Excellence, które pełniło rolę głównego ośrodka badań konstrukcji mostowych w stanie Michigan, a także przez 8 lat dyrektorem International Program w College of Engineering, pełniąc funkcję koordynatora współpracy z uczelniami zagranicznymi.  Przewodniczył Radzie Dekaban Fund i organizował finansowane przez tę fundację staże dla kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Inżynierii Lądowej oraz innych wydziałów Politechniki Warszawskiej (łącznie 29 osób ze wszystkich wydziałów PW, w tym 8 osób z Wydziału Inżynierii Lądowej).

W latach 2005–2013 pracował w Uniwersytecie Nebraski – Lincoln (University of Nebraska – Lincoln), gdzie pełnił obowiązki dziekana wydziału Civil Engineering przez 3 lata i otrzymał prestiżowy tytuł „Robert W. Brightfelt Professor of Engineering”. Od 2013 r. jest dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Auburn w Alabamie (Auburn University), w którym otrzymał prestiżowy tytuł „Elton & Lois G. Huff Eminent Scholar Chair”.

W całym okresie działalności naukowej i zawodowej w USA współpracuje z wieloma uczelniami na różnych kontynentach, a w szczególności z wieloma uczelniami europejskimi i polskimi. Był zapraszany jako wizytujący profesor m. in. do ETH (w Zurichu), TU Munchen oraz TU Berlin, Aalborg University (Dania), Kansai University (Japonia), Tokyo University, Kyoto University, Hong Kong Polytechnic, Queensland University of Technology (Australia), Wittwatersrand (Poludniowa Afryka), TU Delft (Holandia). Jest profesorem honorowym Politechniki Warszawskiej i Krakowskiej. W roku 2007, na podstawie wniosku Politechniki Warszawskiej, uzyskał w Polsce tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Jest członkiem stowarzyszonym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Wypromował 36 doktorów na kilku uczelniach w USA, w tym 10 będących absolwentami uczelni polskich (5 absolwentów Politechniki Warszawskiej).

Profesor Nowak jest aktywnym członkiem prestiżowych organizacji naukowych i zawodowych, miedzy innymi Fellow of American Society of Civil Engineers, Fellow of American Concrete Institute, Emeritus Member of Transportation Research Board. W każdej z tych organizacji był przewodniczącym komitetów technicznych i administracyjnych.  Od wielu lat współpracuje ze środowiskiem naukowym i inżynierskim w Polsce i angażuje się w tworzenie platformy współpracy między zawodowymi organizacjami polonijnymi oraz ich odpowiednikami krajowymi. Uczestniczy (od 1996 r.) w Konferencji Naukowej KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy oraz (od 1999 r.) w konferencji „Awarie budowlane” w Międzyzdrojach, będąc zapraszanym do udziału w Komitetach Naukowych tych konferencji. Jest członkiem honorowym stowarzyszenia Polonia Technika (Nowy Jork), a od 2005 roku prezesem Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Rada była współorganizatorem, razem z Politechniką Warszawską i NOT, trzech dotychczasowych Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich w latach 2010, 2013 oraz 2016, a Profesor Nowak był przewodniczącym Komitetu Programowego wszystkich trzech Zjazdów.  

Profesor Nowak został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami. W 2005 otrzymał Bene Merentibus Medal Politechniki Warszawskiej, a także zloty medal Wydziału Inżynierii Lądowej tej uczelni. W roku 2013 otrzymał złotą odznakę i Medal Drzewieckiego, a w 2016 otrzymał tytuł Złotego Inżyniera od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.  W roku 2014 roku, w uznaniu zasług dla kraju, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). W 2017 roku został wyróżniony Medalem im. prof. Stefana Kaufmana  Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, w dowód uznania Jego wybitnego dorobku naukowego i inżynierskiego oraz zasług w dziedzinie kształcenia pokoleń inżynierów i zaangażowania organizacyjnego w działalność PZITB. 

Profesor Andrzej Nowak jest szczególnym ambasadorem polskiej nauki  na arenie międzynarodowej. Jest autorem bądź współautorem ponad 420 publikacji, w tym 27 książek, 124 artykułów oraz ponad 270 publikowanych referatów. Jest uważany za twórcę szkoły niezawodności konstrukcji mostowych, w tym twórcę nowej generacji norm amerykańskich, m. in. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO LRFD) oraz American Concrete Institute (ACI 318).  Od ponad 10 lat, wszystkie mosty w USA są projektowane stosując procedury opracowane przez Profesora Nowaka. Sponsorem prac naukowo-badawczych prowadzących do praktycznych wdrożeń są m. in. National Science Foundation, US and State Departments of Transportation, Transportation Research Board, National Cooperative Highway Research Program.

Link do relacji z wydarzenia na stronie Uczelni: https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Profesor-Andrzej-Nowak-otrzymal-tytul-Doktora-Honoris-Causa-Politechniki-Warszawskiej

 

20171205 logo

Zespół Inżynierii Komunikacyjnej pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Brzezińskiego uczestniczył w projekcie i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na zakup autobusów elektrycznych dla Warszawy. Projekt zakłada wprowadzanie autobusów bezemisyjnych min. na Trakt Królewski oraz budowę najnowocześniejszej w Polsce zajezdni autobusowej przy ulicy Redutowej. Zajezdnia będzie wyposażona w parking wielopoziomowy, energooszczędne pompy ciepła, LED-owe oświetlenie i dużą powierzchnię zieloną na dachach obiektów.

Dzięki projektowi, Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie (MZA) już podpisały umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zakup 130 niskopodłogowych autobusów wraz z infrastrukturą towarzyszącą czyli siecią ładowarek ulicznych. Całkowity koszt projektu to 417, 5 mln zł, w tym kwota dofinansowania to 180 mln złotych.

mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it mainpage zamowienia

Biuro Dziekana

Al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony