ENPC

 

 

Warunki aplikacji:

  1. Wypełnione dokumenty aplikacyjne - na podstawie wzoru zawartego w pliku: Double degree students - Application form 2018-2019
  2. Potwierdzona znajomość języka angielskiego i języka francuskiego na poziomie co najmniej B1
  3. Uzyskanie rekomendacji Wydziału Inżynierii Lądowej PW

Dokumenty można złożyć w pok. 107 lub elektronicznie na adres: prodziekan.studia@il.pw.edu.pl

do dnia 21.02.2018 r.

Warunki aplikacji i studiowania opisano na www.il.pw.edu.pl w pliku: Fact Sheet ENPC 2018-2019.

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora programu doc. dr Bogumiły Chmielewskiej b.chmielewska@il.pw.edu.pl, p.546

Plakat VIII edycja Student Wynalazca

 

 VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca

Zgłoszenia tylko do 15 stycznia 2018 r.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 11 – 15 kwietnia 2018 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów  w Genewie.

W dotychczasowych sześciu edycjach konkursu, nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 13 złotych, 13 srebrnych i 4 brązowe medale oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2018.

 

 Potrzebne dokumenty:

 Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Regulamin Konkursu

 

zaproszenie VIII edycja Student Wynalazca wew

 

 

 

na

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny uwzględniający „wymiar europejski” (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 17-24 marca 2018 r.

Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

 

 

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

  • Rejestracja studentów na stronie http://athensnetwork.eu/ rozpocznie się 22 grudnia 2017 r. i potrwa do 24 stycznia 2018 r.
  • Należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy        z danej dziedziny) i wybrać od trzech do sześciu tematów. Szczegółowe informacje           o kursach można uzyskać na stronie internetowej Programu ATHENS.
  • Należy wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z akceptacją Dziekana lub Prodziekana Wydziału oraz Student Commitment (drukuje się wraz z formularzem rejestracyjnym) należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW, w nieprzekraczalnym terminie 25 stycznia 2018 r. (czwartek) do godz. 14.00.
  • Należy zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji.


Szczegółowe informacje na zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/

Dodatkowych informacji udziela:

Dominika Frąk – Dudzińska

Koordynator Programu ATHENS

Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: dfrak@cwm.pw.edu.pl

Wojciech Radomski

 

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej

mają zaszczyt poinformować, że

 

prof. Wojciech Radomski

został uhonorowany

Medalem Politechniki Warszawskiej

 

Uroczystość odbyła się w dniu 15 grudnia 2017 roku

w Małej Auli Gmachu Głównego

Politechniki Warszawskiej

przy Placu Politechniki 1

 

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo laudację wygłoszoną przez Panią prof. Annę Siemińską-Lewandowską. 

 

 

Konf SSW dniach 7-8 grudnia 2017r. członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych wzięli udział w konferencji technicznej organizowanej przez miesięcznik Świat Szkła, której tematem przewodnim były przeszklone wieżowce – trendy w projektowaniu i wykonawstwie. Na konferencji byli obecni zarówno projektanci konstrukcji przeszklonych, jak i przedstawiciele firm zajmujących się produkcją, obróbką i montażem elementów szklanych, co zaowocowało dużą różnorodnością tematyki prezentacji wygłaszanych przez prelegentów.
Wydział Inżynierii Lądowej miał honorowy patronat nad konferencją.

Wykład otwierający wygłosił opiekun naszego koła dr inż. Maciej Cwyl, który przybliżył uczestnikom, jakie są bieżące kierunki rozwoju współczesnych struktur metalowo-szklanych. W prezentacji nie zabrakło również licznych przykładów na temat błędów wykonawczych.

W gronie prelegentów znalazł się również reprezentant Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych, Izabela Dmowska. Drugiego dnia konferencji wygłosiła ona prezentację pt. „Uwagi do obliczania elementów fasad ze stopów aluminium przy wykorzystaniu popularnych programów komputerowych". Podczas prezentacji zwrócono uwagę na przyczynę różnego podejścia do projektowania dla stali i aluminium oraz skutki złego postępowania.

Na konferencji można było również posłuchać m.in. o nowych technologiach produkcji i obróbki szkła, dlaczego nie powinno się mieszać ceramiszno-szklanej stłuczki ze zwykłym szkłem oraz zobaczyć przykłady konstrukcji szklanych stref wejściowych dużych gabarytów.

Wszystkie nagrania z wystąpień będą dostępne w późniejszym terminie na stronie organizatora www.swiat-szkla.pl

{gallery}20171212_Konferencja_Swiat_Szkla{/gallery}

Nabór ekspertów do Komitetu Normalizacyjnego

Gru 21, 2017 225
20171221 nabor KN 2020
Komitet Techniczny Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 250 odpowiedzialny za Eurokody projektowe rozpoczął nabór ekspertów do zespołów opracowujących drugą edycję tych opracowań. W ramach Fazy III i IV mają powstać nowe wersje 18-tu norm. Wymagania: dobra znajomość obecnej edycji Eurokodów i biegła znajomość technicznego języka angielskiego w mowie i piśmie. Nie bez znaczenia jest „klucz geograficzny” tj. kraj pochodzenia. Termin składania wniosku: 5 luty 2018 (poniedziałek) godz.…

III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdysycplinarnych Metod Badawczych

Gru 08, 2017 239
logo GeoSym2018
W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Sympozjum Geointerdysycplinarnych Metod Badawczych, które odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2018 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach (https://www.eceg.uw.edu.pl) pod auspicjami Dziekanów: Wydziału Geologii Uniwersytet Warszawski, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska.…

KONKURS DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – I EDYCJA

Sty 05, 2018 286
KDMI
Konkurs dla Młodych Inżynierów jest realizowany w ramach projektu „Builder For The Young Engineers”. Wspiera studentów wydziałów budownictwa oraz młodych inżynierów w ich twórczym, zawodowym rozwoju. Wyłania autorów najlepszych prac, cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektów, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych. Zainteresowani na rejestrację mają czas do końca grudnia 2017 roku, natomiast na złożenie prac…

130 nowych autobusów elektrycznych w Warszawie z pomocą ZIK

Gru 05, 2017 264
20171205 logo
Zespół Inżynierii Komunikacyjnej pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Brzezińskiego uczestniczył w projekcie i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na zakup autobusów elektrycznych dla Warszawy. Projekt zakłada wprowadzanie autobusów bezemisyjnych min. na Trakt Królewski oraz budowę najnowocześniejszej w Polsce zajezdni autobusowej przy ulicy Redutowej. Zajezdnia będzie wyposażona w parking wielopoziomowy, energooszczędne pompy ciepła, LED-owe oświetlenie i dużą powierzchnię zieloną na dachach…

Szlachetna Paczka na WIL PW

Sty 05, 2018 256
Szlachetna Paczka na PW
W tym roku po raz kolejny na naszym wydziale odbyła się akcja Szlachetna Paczka, zorganizowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów. Wszystkim dobroczyńcom, którzy wsparli akcję serdecznie dziękujemy!

Profesor dr inż. Andrzej Nowak uhonorowany godnością Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej

Gru 13, 2017 628
ProfNowak
Profesor dr inż. Andrzej Nowak uhonorowany godnością Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej Urodził się 31 października 1945 r. w Świętochłowicach. W roku 1970 ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w roku 1975 uzyskał na tym Wydziale stopień naukowy doktora nauk technicznych. Do roku 1976 pracował w Zakładzie Konstrukcji Metalowych Wydziału Inżynierii Lądowej jako asystent, a następnie adiunkt. W latach 1976-78 odbył staż podoktorski w Kanadzie (University of…

Politechnika Warszawska i Termo Organika razem dla czystego powietrza

Gru 13, 2017 547
Smog a termomodernizacja
Informacja prasowa Warszawa, 23 października 2017r. Politechnika Warszawska i Termo Organika razem dla czystego powietrza Raport: termomodernizacja najlepszy sposób na ograniczenie smogu Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej zaprezentowano raport mający na celu „Określenie głównych zalet ocieplania budynków istniejących oraz wpływu termomodernizacji na ograniczenie smogu (niskiej emisji)”. Raport zawiera…

BIM w teorii i w praktyce - galeria zdjęć

Lis 06, 2017 483
BIM w teorii i w praktyce m
W środę 25 października br., po sąsiedzku w auli w CZIiTT, miała miejsce konferencja "BIM w teorii i w praktyce" - 12 prezentacji dla studentów oraz innych osób zainteresowanych rozwojem i wdrażaniem nowej technologii BIM zarówno w edukacji, w projektowaniu jak i przy realizacji inwestycji budowlanych. W trakcie kilka godzin uczestnicy spotkania mogli poznać różne narzędzi dostępne w technologii BIM, w zakresie modelowania BIM 3D+ (ArchiCAD), weryfikacji modeli BIM (Solibri Model Checker),…
mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it mainpage zamowienia

Biuro Dziekana

Al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony