stz

 

Serdecznie zapraszamy Firmy do uczestnictwa we wspólnym projekcie stażowym „Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza– Innowacja– Realizacja Studencki Start”. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych anglo- i polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej PW na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie do 30.09.2019 r. wysokiej jakości staży w uznanych na rynku firmach budowlanych.

W ramach projektu mamy możliwość sfinansować odbywanie przez studentów staży (wynagrodzenie stażowe), koszty dojazdów, zakwaterowania i utrzymania (w przypadku staży poza miejscem zamieszkania), koszty ubezpieczenia, badań lekarskich (jeżeli są wymagane), koszty materiałów zużywalnych (niezbędnych do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych (bez środków trwałych) oraz koszty wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy oraz kosztów pośrednich.

 

Mam nadzieję, że dzięki wspólnej realizacji projektu Firma zyska możliwość rekrutacji najlepszych studentów, za chwilę absolwentów WIL PW, a studenci uzyskają kompetencje, które są poszukiwane na rynku pracy, a może też i pracę w uznanych na rynku budowlanym firmach.

Więcej informacji na stronie projektu. Zapraszamy!

W przypadku zainteresowania inicjatywą, proszę o wypełnienie załączonego Formularza Zgłoszenia Stażu  i przesyłanie do 28 marca 2018 r. na adres: staz.wil@il.pw.edu.pl

stz.jpg

projekt pt.: Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start POWR.03.01.00-00-S159/17

pobrane

 Kolejna odsłona sondażu #PowiedzPW

Tym razem interesują nas Wasze opinie i doświadczenia dotyczące przedsiębiorczości.

Sondaż Studencki #powiedzPW, realizowany jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT pod patronatem Prorektora ds. Studenckich dr hab. inż. Janusza Walo.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. Wasze odpowiedzi pomogą Uczelni lepiej i skuteczniej wspierać ciekawe pomysły biznesowe.

 

 

agh isc

 

 

AGH International Student Konference: Knowledge, Technology and Society

10-12 października 2018 r.,

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Idea konferencji AGH ISC 2018

Konferencja AGH ISC 2018 kierowana jest do studentów I i II stopnia zaangażowanych w szeroko rozumianą działalność badawczą i naukową (a także do ich opiekunów naukowych, promotorów i mentorów). Udział w konferencji daje możliwość zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć naukowych i badawczych na forum międzynarodowym, wymiany wiedzy ze studentami i pracownikami innych uczelni, nawiązania współpracy przy realizacji wspólnych projektów, a także do poznania Krakowa - malowniczej stolicy Małopolski. Artykuły uczestników Konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii naukowej (punktowanej wg MNiSW) lub w międzynarodowym czasopiśmie naukowym typu Open Access przesyłanym do indeksowania w Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI).

Podstawowe informacje

ZAKRES TEMATYCZNY

WAŻNE DATY

MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI

Szeroki zakres tematyczny konferencji podzielony został na cztery części:

Nauki techniczne

Nauki ścisłe

Nauki przyrodnicze

Nauki humanistyczne i społeczne

31 maja 2018
Termin rejestracji

15 lipca 2018
Przesyłanie artykułów

10-12 października 2018
Konferencja AGH ISC 2018

Zeszyt abstraktów
z nadanym numerem ISBN

Czasopismo typu Open Access
indeksowane w Web of Science

Monografia naukowa 
puntowana wg MNiSW

Organizator konferencji

Konferencja AGH ISC 2018 organizowana jest przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wysoką rangę konferencji podkreśla fakt, że na czele Komitetu Organizacyjnego stanęła dr hab. Anna Siwik, prof. AGH - Prorektor ds. Studenckich, natomiast funcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego objął prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny - Prorektor ds. Kształcenia. Konferencja stanowi jeden z elementów obchodów 100-lecia AGH.

WIEDZA - PASJA - WIĘŹ to trzy wymiary, które tworzą unikatową sieć doświadczeń i relacji powstających na Akademii Górniczo-Hutniczej. Zapraszamy do obejrzenia filmu, który przedstawia aktywność studencką na Uczelni oraz inspiruje do działania (aby obejrzeć film, należy kliknąć na poniższe zdjęcie lub przejść pod adres www.youtu.be/EiozNsHycG8.

Miejsce konferencji - Kraków

Konferencja AGH ISC 2018 odbywa się w Krakowie - mieście królów, dawnej stolicy Polski. Dzięki swej ponad tysiącletniej niezwykłej historii, która do dziś pozostawiła niezliczoną ilość zabytków, stolicę Małopolski każdego roku odwiedzają miliony turystów z całego świata. Nie bez powodu też obszar Starego Miasta, jako pierwszy zabytek w Polsce, został wpisany na listę światowego Dziedzictwa UNESCO.

Obecność na konferencji to doskonała okazja do poznania Krakowa. W ramach konferencji oferujemy m.in. uroczystą kolację w jednej z krakowskich restauracji, zwiedzanie historycznej części miasta czy też grę miejską organizowaną w centrum Miasta. Krótki film o Krakowie dostępny jest po kliknięciu w poniższe zdjęcie lub po przejściu na stronę www.youtube.com/watch?v=6eUvzOFR2nQ.

Więcej szczegółów

Więcej szczegółow znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji: WWW.ISC.AGH.EDU.PL, a także na profilu Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/ISC.AGH. Zapraszamy równiez do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail: ISC@AGH.EDU.PL.

Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym:

logo_AGH_300x180-300x180.png

Jego Magnificencji Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki

 

zdjęcie 2

E-MaksPower to projekt pojazdu elektrycznego dla osoby niepełnosprawnej. Smart City PW wykonuje w tym projekcie m.in. badania antropometryczne i funkcyjne będące podstawą do zaprojektowania "szytego na miarę" wnętrza pojazdu.

Artykuł na stronie głównej PW: https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Aktualnosci/Studenci-PW-chca-zbudowac-elektryczny-bolid-dla-niepelnosprawnych

Obecnie prowadzona jest zbiórka pieniędzy na wykonanie prototypu pojazdu. Zbiórka odbywa się przez portal: https://polakpotrafi.pl/projekt/e-makspower

Seminarium - przegląd istniejącego stanu wiedzy w dziedzinie betonów narażonych na promieniowanie jądrowe

seminarium
Zapraszamy na Seminarium nt. Przegląd istniejącego stanu wiedzy w dziedzinie betonów narażonych na promieniowanie jądrowe, który wygłoszą Prof. Michal Glinicki (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Polska) i Prof. Jan Olek (Lyles School of Civil Engineering, Purdue University, USA). Prezentacja będzie miała miejsce we wtorek 13 marca 2018 roku o godzinie 10:15 w sali 407 w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, ul. Lecha Kaczyńskiego 16, 00-637…

Akademia Budimex na WIL PW! Zapraszamy!

plakat a2
Akademia Budimex to wydarzenie skierowane do studentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o praktyczne wskazówki najlepszych inżynierów w branży. Na miejscu będzie strefa z makietą budowy, BHP, Laboratorium oraz miejsce do spotkań i rozmowy. W godzinach 12:15- 14:00 przewidziane są case study specjalistów z branży. Pełen opis wydarzenia znajduje się na oficjalnej stronie www.akademiabudimex.pl Zapraszamy!

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Inżynierii Lądowej PW serdecznie zapraszają na Business Networking Day

Banner2
1 marca odbędzie się Business Networking Day kierowany do studentów Wydziału Inżynierii Lądowej oraz wszystkich zainteresowanych branżą budowlaną. BND składa się z 2 etapów: Etap przygotowania (w tym konsultacje dokumentów aplikacyjnych oraz warsztat networkingowy) LATAJĄCY STOLIK DLA UCZESTNIKÓW BUSINESS NETWORKING DAY WARSZTATY Z NETWORKINGU DLA UCZESTNIKÓW BUSINESS NETWORKING DAY (liczba miejsc ograniczona) Udział w wydarzeniu (gra networkingowa, prelekcje/warsztaty) BUSINESS NETWORKING DAY…

Podwójny dyplom II stopnia

ENPC
Warunki aplikacji: Wypełnione dokumenty aplikacyjne - na podstawie wzoru zawartego w pliku: Double degree students - Application form 2018-2019 Potwierdzona znajomość języka angielskiego i języka francuskiego na poziomie co najmniej B1 Uzyskanie rekomendacji Wydziału Inżynierii Lądowej PW Dokumenty można złożyć w pok. 107 lub elektronicznie na adres: prodziekan.studia@il.pw.edu.pl do dnia 21.02.2018 r. Warunki aplikacji i studiowania opisano na www.il.pw.edu.pl w pliku: Fact Sheet ENPC…

Nabór ekspertów do Komitetu Normalizacyjnego

20171221 nabor KN 2020
Komitet Techniczny Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 250 odpowiedzialny za Eurokody projektowe rozpoczął nabór ekspertów do zespołów opracowujących drugą edycję tych opracowań. W ramach Fazy III i IV mają powstać nowe wersje 18-tu norm. Wymagania: dobra znajomość obecnej edycji Eurokodów i biegła znajomość technicznego języka angielskiego w mowie i piśmie. Nie bez znaczenia jest „klucz geograficzny” tj. kraj pochodzenia. Termin składania wniosku: 5 luty 2018 (poniedziałek) godz.…

Wręczenie medalu Politechniki Warszawskiej prof. Wojciechowi Radomskiemu

Wojciech Radomski
Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej mają zaszczyt poinformować, że prof. Wojciech Radomski został uhonorowany Medalem Politechniki Warszawskiej Uroczystość odbyła się w dniu 15 grudnia 2017 roku w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1

III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdysycplinarnych Metod Badawczych

logo GeoSym2018
W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Sympozjum Geointerdysycplinarnych Metod Badawczych, które odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2018 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach (https://www.eceg.uw.edu.pl) pod auspicjami Dziekanów: Wydziału Geologii Uniwersytet Warszawski, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska.…

130 nowych autobusów elektrycznych w Warszawie z pomocą ZIK

20171205 logo
Zespół Inżynierii Komunikacyjnej pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Brzezińskiego uczestniczył w projekcie i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na zakup autobusów elektrycznych dla Warszawy. Projekt zakłada wprowadzanie autobusów bezemisyjnych min. na Trakt Królewski oraz budowę najnowocześniejszej w Polsce zajezdni autobusowej przy ulicy Redutowej. Zajezdnia będzie wyposażona w parking wielopoziomowy, energooszczędne pompy ciepła, LED-owe oświetlenie i dużą powierzchnię zieloną na dachach…
mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it mainpage zamowienia mainpage zamowienia

Biuro Dziekana

ul. Lecha Kaczyńskiego 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PROJEKTY

Początek strony