Konf SSW dniach 7-8 grudnia 2017r. członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych wzięli udział w konferencji technicznej organizowanej przez miesięcznik Świat Szkła, której tematem przewodnim były przeszklone wieżowce – trendy w projektowaniu i wykonawstwie. Na konferencji byli obecni zarówno projektanci konstrukcji przeszklonych, jak i przedstawiciele firm zajmujących się produkcją, obróbką i montażem elementów szklanych, co zaowocowało dużą różnorodnością tematyki prezentacji wygłaszanych przez prelegentów.
Wydział Inżynierii Lądowej miał honorowy patronat nad konferencją.

Wykład otwierający wygłosił opiekun naszego koła dr inż. Maciej Cwyl, który przybliżył uczestnikom, jakie są bieżące kierunki rozwoju współczesnych struktur metalowo-szklanych. W prezentacji nie zabrakło również licznych przykładów na temat błędów wykonawczych.

W gronie prelegentów znalazł się również reprezentant Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych, Izabela Dmowska. Drugiego dnia konferencji wygłosiła ona prezentację pt. „Uwagi do obliczania elementów fasad ze stopów aluminium przy wykorzystaniu popularnych programów komputerowych". Podczas prezentacji zwrócono uwagę na przyczynę różnego podejścia do projektowania dla stali i aluminium oraz skutki złego postępowania.

Na konferencji można było również posłuchać m.in. o nowych technologiach produkcji i obróbki szkła, dlaczego nie powinno się mieszać ceramiszno-szklanej stłuczki ze zwykłym szkłem oraz zobaczyć przykłady konstrukcji szklanych stref wejściowych dużych gabarytów.

Wszystkie nagrania z wystąpień będą dostępne w późniejszym terminie na stronie organizatora www.swiat-szkla.pl

{gallery}20171212_Konferencja_Swiat_Szkla{/gallery}

KDMI

Konkurs dla Młodych Inżynierów jest realizowany w ramach projektu „Builder For The Young Engineers”.

Wspiera studentów wydziałów budownictwa oraz młodych inżynierów w ich twórczym, zawodowym rozwoju. Wyłania autorów najlepszych prac, cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektów, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

Zainteresowani na rejestrację mają czas do końca grudnia 2017 roku, natomiast na złożenie prac konkursowych do marca 2018 roku. Pod koniec czerwca zostanie uruchomiony formularz rejestracyjny.
Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą brać w nim udział osoby pełnoletnie będące studentami I i II stopnia studiów o kierunku budownictwo lub pokrewnych na uczelniach państwowych i prywatnych oraz absolwenci tych wydziałów niezależnie od miejsca zatrudnienia, w wieku do 34 roku życia włącznie.

Pełen opis warunków konkursu znajduje się na stronie:

http://buildercorp.pl/2017/04/11/konkurs-dla-mlodych-inzynierow-budownictwa/

 

Szlachetna Paczka na PWW tym roku po raz kolejny na naszym wydziale odbędzie się akcja Szlachetna Paczka, organizowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie akcji materialnie lub finansowo. W tym roku pomagamy 4 rodzinom. Krótka informacja o ich potrzebach znajduje się w załącznikach.

Produkty pierwszej potrzeby będą zbierane w holu przy wyjściu z Gmachu w dniach 30.11-7.12, a zbiórka funduszy w dniach 4-5.12. 

 

Z góry dziękujemy za wsparcie akcji!

Potrzeby rodzin

Potrzeby rodzin cd

W ubiegłym roku studenci z KN SmartCity z WIL PW w konkursie VINCI Innovation odniesli znaczący sukces!!! W tym roku tematyka jest jeszcze szersza:

1. Budowa przyszłości

Zaprojektuj i prześlij projekt, który łączy najnowsze i najciekawsze technologie, aby ulepszyć budowy w przyszłości, czyniąc je bardziej produktywnymi i przyjaznymi dla środowiska! 

2. Zrównoważone budownictwo

Wyobraź sobie świat, w którym budowa jest przykładem w walce z nadużyciami działalności społeczeństwa konsumpcyjnego! Jak najlepiej wytyczać kierunek w branży budowlanej by był odpowiedzią na obecne wyzwania środowiskowe i klimatyczne?

3. Miasta ponad miastami

Liczba osób mieszkających w miastach podwoi się w ciągu najbliższych 30 lat - jakie rozwiązania mogłyby sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem miast i ich budynków, infrastruktury transportowej, obiektów użyteczności publicznej, terenów zielonych i innych? 


Szczegóły w załączonej ulotce.

 

 ProfNowak

Profesor dr inż. Andrzej Nowak uhonorowany godnością

 

Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej

 

 

Urodził się  31 października 1945 r. w Świętochłowicach. W roku 1970 ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w roku 1975 uzyskał na tym Wydziale stopień naukowy doktora nauk technicznych. Do roku 1976 pracował w Zakładzie Konstrukcji Metalowych Wydziału Inżynierii Lądowej jako asystent, a następnie adiunkt. W latach 1976-78 odbył staż podoktorski w Kanadzie (University of Waterloo), a w latach 1979–2004 pracował w Uniwersytecie Stanowym Nowy Jork w Buffalo (State University of New York), a następnie w Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor (University of Michigan), jednym z najwyżej notowanych w USA, przechodząc wszystkie szczeble kariery profesorskiej, aż do stanowiska Full Professor. Od roku 2001, był w Uniwersytecie Michigan dyrektorem Bridges and Structures Research Center of Excellence, które pełniło rolę głównego ośrodka badań konstrukcji mostowych w stanie Michigan, a także przez 8 lat dyrektorem International Program w College of Engineering, pełniąc funkcję koordynatora współpracy z uczelniami zagranicznymi.  Przewodniczył Radzie Dekaban Fund i organizował finansowane przez tę fundację staże dla kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Inżynierii Lądowej oraz innych wydziałów Politechniki Warszawskiej (łącznie 29 osób ze wszystkich wydziałów PW, w tym 8 osób z Wydziału Inżynierii Lądowej).

W latach 2005–2013 pracował w Uniwersytecie Nebraski – Lincoln (University of Nebraska – Lincoln), gdzie pełnił obowiązki dziekana wydziału Civil Engineering przez 3 lata i otrzymał prestiżowy tytuł „Robert W. Brightfelt Professor of Engineering”. Od 2013 r. jest dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Auburn w Alabamie (Auburn University), w którym otrzymał prestiżowy tytuł „Elton & Lois G. Huff Eminent Scholar Chair”.

W całym okresie działalności naukowej i zawodowej w USA współpracuje z wieloma uczelniami na różnych kontynentach, a w szczególności z wieloma uczelniami europejskimi i polskimi. Był zapraszany jako wizytujący profesor m. in. do ETH (w Zurichu), TU Munchen oraz TU Berlin, Aalborg University (Dania), Kansai University (Japonia), Tokyo University, Kyoto University, Hong Kong Polytechnic, Queensland University of Technology (Australia), Wittwatersrand (Poludniowa Afryka), TU Delft (Holandia). Jest profesorem honorowym Politechniki Warszawskiej i Krakowskiej. W roku 2007, na podstawie wniosku Politechniki Warszawskiej, uzyskał w Polsce tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Jest członkiem stowarzyszonym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Wypromował 36 doktorów na kilku uczelniach w USA, w tym 10 będących absolwentami uczelni polskich (5 absolwentów Politechniki Warszawskiej).

Profesor Nowak jest aktywnym członkiem prestiżowych organizacji naukowych i zawodowych, miedzy innymi Fellow of American Society of Civil Engineers, Fellow of American Concrete Institute, Emeritus Member of Transportation Research Board. W każdej z tych organizacji był przewodniczącym komitetów technicznych i administracyjnych.  Od wielu lat współpracuje ze środowiskiem naukowym i inżynierskim w Polsce i angażuje się w tworzenie platformy współpracy między zawodowymi organizacjami polonijnymi oraz ich odpowiednikami krajowymi. Uczestniczy (od 1996 r.) w Konferencji Naukowej KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy oraz (od 1999 r.) w konferencji „Awarie budowlane” w Międzyzdrojach, będąc zapraszanym do udziału w Komitetach Naukowych tych konferencji. Jest członkiem honorowym stowarzyszenia Polonia Technika (Nowy Jork), a od 2005 roku prezesem Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Rada była współorganizatorem, razem z Politechniką Warszawską i NOT, trzech dotychczasowych Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich w latach 2010, 2013 oraz 2016, a Profesor Nowak był przewodniczącym Komitetu Programowego wszystkich trzech Zjazdów.  

Profesor Nowak został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami. W 2005 otrzymał Bene Merentibus Medal Politechniki Warszawskiej, a także zloty medal Wydziału Inżynierii Lądowej tej uczelni. W roku 2013 otrzymał złotą odznakę i Medal Drzewieckiego, a w 2016 otrzymał tytuł Złotego Inżyniera od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.  W roku 2014 roku, w uznaniu zasług dla kraju, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). W 2017 roku został wyróżniony Medalem im. prof. Stefana Kaufmana  Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, w dowód uznania Jego wybitnego dorobku naukowego i inżynierskiego oraz zasług w dziedzinie kształcenia pokoleń inżynierów i zaangażowania organizacyjnego w działalność PZITB. 

Profesor Andrzej Nowak jest szczególnym ambasadorem polskiej nauki  na arenie międzynarodowej. Jest autorem bądź współautorem ponad 420 publikacji, w tym 27 książek, 124 artykułów oraz ponad 270 publikowanych referatów. Jest uważany za twórcę szkoły niezawodności konstrukcji mostowych, w tym twórcę nowej generacji norm amerykańskich, m. in. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO LRFD) oraz American Concrete Institute (ACI 318).  Od ponad 10 lat, wszystkie mosty w USA są projektowane stosując procedury opracowane przez Profesora Nowaka. Sponsorem prac naukowo-badawczych prowadzących do praktycznych wdrożeń są m. in. National Science Foundation, US and State Departments of Transportation, Transportation Research Board, National Cooperative Highway Research Program.

Link do relacji z wydarzenia na stronie Uczelni: https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Profesor-Andrzej-Nowak-otrzymal-tytul-Doktora-Honoris-Causa-Politechniki-Warszawskiej

 

III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdysycplinarnych Metod Badawczych

Gru 08, 2017 31
logo GeoSym2018
W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Sympozjum Geointerdysycplinarnych Metod Badawczych, które odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2018 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach (https://www.eceg.uw.edu.pl) pod auspicjami Dziekanów: Wydziału Geologii Uniwersytet Warszawski, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska.…

130 nowych autobusów elektrycznych w Warszawie z pomocą ZIK

Gru 05, 2017 72
20171205 logo
Zespół Inżynierii Komunikacyjnej pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Brzezińskiego uczestniczył w projekcie i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na zakup autobusów elektrycznych dla Warszawy. Projekt zakłada wprowadzanie autobusów bezemisyjnych min. na Trakt Królewski oraz budowę najnowocześniejszej w Polsce zajezdni autobusowej przy ulicy Redutowej. Zajezdnia będzie wyposażona w parking wielopoziomowy, energooszczędne pompy ciepła, LED-owe oświetlenie i dużą powierzchnię zieloną na dachach…

Ogólnopolska Konferencja WORKCAMP 2017

Gru 01, 2017 120
WORKCAMP PLAKAT 24 11 2017
Projekt Workcamp MK PZITB jest ukierunkowany na charytatywną pomoc najbardziej potrzebującym placówkom pożytku publicznego. W tym roku odbyła się czwarta edycja projektu w pięciu miastach Polski: Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie i Krakowie. Konferencja ma na celu podsumowania projektów: opisania problemów z jakimi spotkali się tegoroczni koordynatorzy, udzielenia porad przyszłym organizatorom a także podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów remontów w pięciu miastach…

BIM w teorii i w praktyce - galeria zdjęć

Lis 06, 2017 285
BIM w teorii i w praktyce m
W środę 25 października br., po sąsiedzku w auli w CZIiTT, miała miejsce konferencja "BIM w teorii i w praktyce" - 12 prezentacji dla studentów oraz innych osób zainteresowanych rozwojem i wdrażaniem nowej technologii BIM zarówno w edukacji, w projektowaniu jak i przy realizacji inwestycji budowlanych. W trakcie kilka godzin uczestnicy spotkania mogli poznać różne narzędzi dostępne w technologii BIM, w zakresie modelowania BIM 3D+ (ArchiCAD), weryfikacji modeli BIM (Solibri Model Checker),…

Warsztaty "Buduj ze stali"

Lis 13, 2017 273
Warsztaty Buduj ze stali
W imieniu partnerów programu BUDUJ ZE STALI zapraszamy na warsztaty poświęcone projektowaniu konstrukcji stalowych, które odbędą się na Wydziale Inżynierii Lądowej PW (s. 101), w dniu 6 listopada 2017 r. w godz. 14:00-16:30. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Więcej informacji oraz zapisy na stronie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych – www.piks.com.pl. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów PW! Program:14:00 - 14:15 Rejestracja uczestników14:15 - 14:30 O programie "Buduj ze stali"14:30 -…

Oprogramowanie MS Office dla pracowników oraz studentów PW.

Paź 26, 2017 670
Oprogramowanie MS Office dla pracownikow oraz studentow PW medium
Centrum Informatyzacji PW udostępniło pracownikom Politechniki Warszawskiej oprogramowanie MS Office wraz z subskrypcją na okres 36 miesięcy. Dodatkową korzyścią z zawartej umowy jest możliwość skorzystania z oprogramowania przez wszystkich studentów PW. Umowa na dzierżawę licencji została zawarta na okres 3 lat z możliwością późniejszego przedłużenia bądź odkupienia licencji na preferencyjnych warunkach. Każdy pracownik w ramach jednej licencji fizycznej ma możliwość zainstalowania, m.in. 5…

Konkurs „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego”

Gru 01, 2017 271
grafika Twitter
Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie, skierowanym do studentów polskich uczelni, organizowany przez BGK Nieruchomości S.A. i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, przy współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Celem Konkursu jest ideowe przedstawienie wizji dostępnego, przynoszącego społeczne wartości budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Prace zgłoszone do konkursu mają być rozwinięciem jednego z czterech wątków przewodnich, które dotyczą: 1) tworzenia…

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 - galeria

Lis 14, 2017 624
KRU8794
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Inżynierii Lądowej PW odbyła się w dniu 3 października 2017 r. w Małej Auli GG PW. Zapraszamy do obejrzenia galerii!
mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it mainpage zamowienia

Biuro Dziekana

Al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony